Category Archives: כללי

צילום בוק

כמה מילים על טיפש עשרה מרד נעורים, אהבה ראשונה, חיוך נאיבי וצ'טים אינסופיים… אפשר לחשוב שכל העולם נמצא שם בפייס. ואפשר גם שלא. אפשר לחשוב שהעולם נמצא במבט הנוגה, בחיוך עם הגשר…                                     …

צילום ילדים ומשפחה

החום, השמחה, החיבוק, הצחוק, המבטים המצטלבים, המגע. כאשר אני מתבוננת בהם במבט מקצועי, אני רואה בהם משהו שמעבר לתמונה. אני רואה בהם עולם של רגעים אנושיים. רגעים שלא יחזרו, ושתמיד תוכלו להיזכר בהם.
הזמן חולף ואנחנו משתנים…
צילום בסטודיו או באתר מיוחד הנו הזדמנות לספר בתמונה את מה …