Monthly Archives: מרץ 2023

מחר אולי

הבייגלה הזה, שטעמו ליווה את שנות התבגרותי בעיר הקודש, העלה בי זכרונות אפלים מימים אחרים, בהם ירושלים היתה עבורי מרכזו של שומקום. עיר מריבה שחוברה לה יחדיו, אך חצויה בנשמתה. האם מישהו אי פעם נתן את דעתו על עתידה מבלי לחשוש מהסכנות הרבות האורבות לפתחה? האם מישהו נתן בכלל אי …

דילוג לתוכן