Monthly Archives: דצמבר 2023

לאן נוליך את התקומה?

הנה הם חוזרים. אחרים. גם אנחנו כבר לא מי שהיינו. פחות שולטים, פחות בטוחים. פחות מבינים, פחות צודקים. פחות. ואולי יותר? כי התפכחות שכזו מעלה שאלות נוקבות שמבקשות תשובות שאינן מצויות באמתחתנו, והן בבחינת פחות או יותר. האם חיינו כאן יכולים להיראות אחרת? האם ניתן לגדל כאן ילדים? ואם כן, …

דילוג לתוכן