Monthly Archives: דצמבר 2020

יושב הראש לבובות

בפתח חנות הבגדים ברחוב הראשי בברטעה עומד גבר צעיר ונאה. הוא נראה פנוי לשיחה ואני הולכת לסנג'ר אותו בשאלה שמטרידה אותי מהרגע שיצאתי מהאוטו. "תגיד", אני פונה אליו, "למה כל בובות הנשים חסרות ראש ואילו לבובות הבנים יש ראש?" הוא לא מספיק לענות כשלקוחה שמקשיבה מהצד צוחקת ועונה לפניו "למה …

דילוג לתוכן