Monthly Archives: ספטמבר 2023

די לנפנף, זה הזמן להשתתף

חמישים שנה עברו מאז שהבית בער. מאז התלקחו עוד כמה שריפות קטנות פה ושם, אבל את השריפה ההיא, שאמנם הצלחנו לכבות, לא הצלחנו להשכיח. סימניה ניכרים בכל. בזיכרון הקולקטיבי שחלק מקירותיו עדיין מושחרים, בדרמות הכואבות ,בעלבון, בכאב שאינו מרפה. והנה, שוב, חמישים שנה אחרי, שריפה ממשמשת ובאה. להבותיה כבר אוחזות …

דילוג לתוכן